collage van tandenragers

Informatie

Opmerking vooraf: de prestatiecodes die hier worden genoemd verwijzen naar de Tarieven

Gebitsreiniging volwassenen

Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u in principe geen verwijzing nodig van uw tandarts maar vaak gebeurt dit wel. Ook zonder verwijzing helpen wij u graag, bijvoorbeeld wanneer:

 • u bloedend tandvlees heeft bij het tandenpoetsen;
 • uw tandvlees zich niet meer strak rondom de tanden en kiezen bevindt, het rood en gezwollen is;
 • u een slechte adem of een vieze smaak heeft.

Dit kunnen allemaal signalen zijn om een afspraak te maken voor mondzorg.

Komt u voor het eerst, dan besteden we ruim tijd aan de intake. Is uw mond relatief gezond, dan nemen we tijdens de intake vaak ook al de gebitsreiniging mee. De preventieve mondzorg, het paro-preventietraject voor volwassenen (codes M01, M02, M03, M05, M40) bestaat uit:

 • Het doornemen van uw gegevens (anamnese vragenlijst)
 • Mondonderzoek
 • Tandvlees check (PPS-score, pocketmeting, code C91 en C92)
 • Plaque controle
 • Voorlichting/instructie
 • Gebitsreiniging
 • Polijsten
 • Eventueel een fluoridebehandeling

Gebitsreiniging tot 18 jaar

Deze behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket, zonder eigen risico. Dit betekent dat je geleerd kan worden, zonder kosten, hoe je je eigen mond gezond kunt houden. Als je dan vanaf je 18e je volwassen leven in gaat met een gezonde mond, en ook nog eens de methodiek hebt om hem gezond te houden, kun je dus oud worden met je eigen tanden en kiezen. Wij adviseren daarom preventieve mondzorg, ook zonder verwijzing van je tandarts.

De preventieve mondzorg voor kinderen bestaat uit:

 • Doornemen van de gegevens (anamnese vragenlijst)
 • Mondonderzoek
 • Tandvlees check (PPS-score, pocketmeting, code C91 en C92)
 • Plaque controle
 • Voorlichting/instructie
 • Indien nodig: gebitsreiniging
 • Polijsten
 • Indien nodig: fluoridebehandeling
 • Indien nodig: voedingsanamnese

Parodontale behandeling

Wanneer de tandarts of wij bij u constateren dat er sprake is van een (ver)gevorderde tandvleesontsteking (parodontitis), dan gaan we samen aan de slag met een tandvleesbehandeling, het Paro-traject. Dit is een intensieve behandeling om de oorzaak van de ontstekingen weg te nemen en de parodontitis te genezen. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele gebitsreiniging kan parodontitis goed genezen. De behandeling vindt plaats in fasen.

Een tandvleesbehandeling is intensief en kostbaar. Daarom ontvangt u van ons vooraf een begroting met een overzicht van de verwachte kosten. Hiermee kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar checken of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoeveel dat is. Door een goede samenwerking en motivatie kunnen we de beste resultaten behalen. Hiermee heeft u zelf invloed op kosten van mogelijke aanvullende behandelingen in de toekomst.

Intake
Wij verzamelen alle gegevens met behulp van een vragenlijst. We bepalen de conditie van uw tandvlees en kaakbot door het meten van de ontstekingskenmerken (o.a. pockets) en noteren deze in een parodontiumstatus (code T012).

Initiële parodontale behandelingen
Afhankelijk van de mate van ontsteking, wordt in gemiddeld vier afspraken binnen 1-2 maanden uw gebit schoongemaakt. Soms gebeurt dit onder plaatselijke verdoving (code T021 en T022 per tand/kies en code A10 per verdoving).

Herbeoordeling na 3 maanden
De mond heeft tijd nodig om te herstellen. Na ongeveer 3 maanden meten we alle gegevens opnieuw en noteren deze weer in de parodontiumstatus. We bespreken de resultaten met u (code T032, T033). Afhankelijk van deze resultaten vervolgen we het traject met nazorg en de jaarlijkse evaluatie.

Nazorg
Afhankelijk van de status van de mond zullen we u om de 3 tot 6 maanden een nieuwe afspraak geven om de mondhygiëne beoordelen en indien nodig bij te sturen (zie hieronder bij parodontale nazorg behandeling). Regelmatige nazorgbehandelingen blijven vaak nodig om verder herstel te realiseren en/of te voorkomen dat opnieuw parodontitis ontstaat (code T042, T043 of T044).

Jaarlijkse evaluatie
Een jaar na de herbeoordeling meten we opnieuw alle gegevens en noteren deze op de parodontiumstatus. Dan bepalen we opnieuw de nazorgfrequentie, of eventueel de noodzaak voor een aanvullende, chirurgische, behandeling bij een parodontoloog.

Parodontale nazorg behandeling

Een parodontale nazorg behandeling bestaat uit:

 • Mondonderzoek
 • Tandvlees check (PPS-score, pocketmeting, code C91 en C92)
 • Plaque controle
 • Voorlichting/instructie
 • Gebitsreiniging
 • Polijsten
 • Eventueel een fluoridebehandeling (code T163)

Hoe vaak u zo’n nazorg behandeling nodig heeft, hangt af van de resultaten van de herbeoordeling of jaarlijkse evaluatie. En uiteraard van uw eigen motivatie om uw mondzorg op peil te houden. U heeft het zelf in de hand.

Aanvullende behandelingen

Dit zijn behandelingen die onderdeel zijn van een mondhygiëne behandeling, of waarvoor u een aparte afspraak kunt maken.

Fluoridebehandeling
Dit is een behandeling voor beginnende gaatjes en gevoelige tanden. Fluoride bouwt zich op in het glazuur en versterkt de tanden. Wij kunnen fluoride in een hoge dosering aanbrengen. En als we dit regelmatig herhalen, kan een beginnend gaatje weer ‘hard’ worden (re-mineraliseren) en kunnen we gevoelige tandhalzen beschermen tegen kou, warmte en aanraking. Naast de fluoridebehandeling in de praktijk krijgt u adviezen voor thuis over onder andere het type tandpasta, tandenborstel, poetsmethode, voedingsadviezen en het gebruik van een mondspoelmiddel om uw glazuur en tanden te versterken (code M40).

Behandeling voor gevoelige tanden
Gevoelige tanden kunnen ontstaan door onder andere terugtrekkend tandvlees, slijtage van het glazuur of door glazuurafwijkingen. Een speciale tandpasta en verandering van poetsmethode en/of het eetpatroon, kunnen soms al helpen. Als dit niet voldoende is, kunnen wij helpen met een fluoridebehandeling of door speciale laklaagjes op de tanden aan te brengen (code V40, T165).

Nazorgbehandeling bij implantaten
Een implantaat heeft extra aandacht nodig. Implantaten zijn kwetsbaarder dan uw eigen tanden en kiezen. Een beetje tandplak rondom het implantaat is voldoende om uw slijmvlies te laten ontsteken (mucositis) of zelfs het kaakbot eronder aan te tasten (peri-implantitis).

Om dit te voorkomen (of te behandelen) is het raadzaam regelmatig een afspraak bij ons te maken. Wij kunnen u ondersteunen en adviezen geven om uw implantaten schoon te houden. De moeilijke plaatsen die u zelf niet kunt bereiken kunnen wij voor u onderhouden op een manier die geen schade aan de kwetsbare implantaten geven.