Mondhygienisten Miriam Schneider en Nathalie Bleijerveld

Tarieven ’22

In de mondzorg is sprake van gereguleerde tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven op deze pagina zijn vastgesteld voor dit jaar.

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving van de prestatie. Op de begroting en de declaratie die u van ons ontvangt, vindt u de codes van de prestaties terug. Zo werken wij transparant en heeft u de mogelijkheid om dit na te kijken. Heeft u een vraag, dan leggen wij dit graag aan u uit.

Dit zijn de door ons meest gebruikte prestatietarieven:

Logo NZA

Consultatie en diagnostiek

Code Omschrijving Tarief in €
C002 Periodieke controle 23,45
C003 Probleemgericht consult 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese 23,45
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken behandelplan 111,10
C014 Pocketregistratie 37,18
C015 Parodontiumregistratie 74,35

Preventieve mondzorg (PPS score 1 / pockets 0-3 mm)

Code Omschrijving Tarief in €
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie *  13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie *  13,84
M03 Gebitsreiniging * 13,84
* Het vermelde tarief voor deze prestaties geldt per tijdseenheid van 5 minuten
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit  27,78
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek  18,52
M40 Fluoridebehandeling  15,43

Verdoving

Code Omschrijving Tarief in €
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving  15,43
A15 Oppervlakte verdoving  8,02

Vullingen

Code Omschrijving Tarief in €
V40 Polijsten oude vullingen, beslijpen oude vullingen, behandeling gevoelige tandhalzen  6,17

Tandvleesbehandelingen (PPS score 2 of 3 / pockets > 4 mm)

Code Omschrijving Tarief in €
T012 Onderzoek van tandvlees met parodontiumstatus  179,00
T021 Grondig reinigen wortel, complex (per element)  33,33
T022 Grondig reinigen wortel, standaard (per element)  24,69
T032 Evaluatie initiële behandeling/ herbeoordeling met parodontiumstatus  111,10
T033 Bespreken vervolgtraject, na evaluatie of herbeoordeling  67,90
T042 Consult paradontale nazorg  93,82
T043 Uitgebreid consult paradontale nazorg  124,68
T044 Complex consult paradontale nazorg  166,04

Diversen

Code Omschrijving Tarief in €
T161 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling excl. laboratiumkosten  43,21
T162 Behandeling tandvleesabces  83,33
T163 Toepassing lokaal medicament  66,66
T165 Uitgebreide voedingsanalyse  61,72

Vergoeding Verzekering

De behandeling door de mondhygiënist tot de leeftijd van 18 jaar wordt volledig vergoed door de basisverzekering, zonder eigen risico. U kunt de factuur rechtstreeks indienen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar valt mondzorg niet meer onder de basisverzekering en wordt daarom niet standaard vergoed. U heeft hiervoor een aanvullende tandheelkundige verzekering nodig. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk zijn. Het is verstandig om hier van te voren goed naar te informeren bij uw verzekering. Zij kunnen u uitleg geven, ook met betrekking tot de codes die u in de tarievenlijst ziet. Bijvoorbeeld op basis van de begroting die u van ons ontvangt.

Kosten bij annulering

Het kan altijd voorkomen dat u een reeds gemaakte afspraak moet annuleren. Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren zonder kosten worden geannuleerd per mail of telefoon. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren brengen wij kosten in rekening voor de gederfde afspraaktijd. Reclamatie van deze kosten (code C90) bij uw verzekeraar is niet mogelijk. Op deze manier hopen wij de beschikbare tijd voor iedereen zo optimaal te houden.

Kosten bij no show
Indien uw e-mail adres bij ons bekend is, ontvangt u een afspraakbevestiging na het maken van de afspraak. Wij vragen u om de afspraak dan in uw agenda vast te leggen. Eén tot twee weken voorafgaand aan de afspraak ontvangt u nog een herinneringsmail. Deze mail is een service van ons waar u geen rechten aan kunt ontlenen als de herinnering niet of onjuist is ontvangen. Wij merken dat onze mails soms in de spambox of folder met ongewenste mail terecht komen. Dit komt door de instellingen van uw mailprovider. Checkt u dus ook deze folders.

Wanneer u een afspraak mist zonder annulering (‘no show’) berekenen wij kosten tussen de € 25,00 en € 75,00, afhankelijk van de afgesproken behandeltijd. De kosten voor een no show kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.

Betaling factuur

U ontvangt na iedere behandeling een factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen, ongeacht de termijn waarop u zelf de factuur indient bij uw verzekeraar en deze wordt vergoed. Wij dienen zelf niet rechtstreeks facturen in bij verzekeraars en werken niet met een factoring bedrijf. Zo bent u zelf bewust van de kosten en vergoedingen voor mondzorg.